Zespół „Nauke.pl” z Krakowa oferuje kompleksową pomoc przy pisaniu prac;

  • konsultacje przy pisaniu i redagowaniu prac,
  • kwerenda materiałów bibliograficznych,
  • weryfikacja i poprawa tekstu także w języku angielskim, niemieckim francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.  Możliwość konsultacji tekstu w języku łacińskim i hebrajskim,Zakres tematyczny:

- dowolny… (humanistyka, ekonomia, prawo… inne…),